Strategiczne spółki miejskie

Port Lotniczy "Radom" SA
 ul. Kaszubska 2, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 04 05, 531 300 101
Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o.
 ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 383 15 00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.
 ul. Wjazdowa 4, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 385 52 00, 48 385 52 01
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RadKom" Sp. z o.o.
 ul. Witosa 76, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 333 23 24, 48 333 28 91, 48 333 28 92, 48 384 76 00
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Radpec" SA
 ul. Żelazna 7, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 331 07 31
Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Administrator" Sp. z o.o.
 ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 384 65 08
"Rewitalizacja" Sp. z o.o.
 ul. Mała 3, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 383 08 55