Zgłoś "dzikie" wysypisko śmieci

Formularz zgłoszeniowy

Niniejszy formularz daje Państwu możliwość zgłoszenia lokalizacji - na terenie Radomia - nielegalnego, "dzikiego" wysypiska śmieci.

Informujemy, że likwidowane będą jedynie te nielegalne wysypiska, które znajdują się na terenach należących do Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa. Wysypiska znajdujące się na terenach prywatnych nie będą likwidowane!

Nielegalne wysypiska zlokalizowane poza granicami administracyjnymi Miasta Radomia należy zglaszać do właściwych urzędów gmin.

* pola które należy wypełnić obowiązkowo, aby zgłoszenie zostało przyjęte.

Ulica przy której zlokalizowano nielegalne wysypisko śmieci: *

Prosimy opisać miejsce w sposób umożliwiający zlokalizowanie wysypiska (np. poprzez podanie charakterystycznych punktów terenu): *

Zabezpieczenie antyspamowe (proszę wpisać wynik): *