Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej
ul. Żeromskiego 53 pok. 105, 106, 26-600 Radom

Krzysztof Turek: 48 362 08 66 - Dyrektor Wydziału

Zbigniew Krzesimowski: 48 362 05 38

Konrad Klepaczewski - 48 362 06 14 

Rafał Grzeszczyk -  48 362 03 32

Marcin Kucharski: 48 362 03 58

Michał Wolski: 48 362 05 38

Joanna Bogdańska: 48 362 06 18

Emilia Stachurska: 48 362 06 14

e-mail:
coi@umradom.pl

Zakres działań:

  • Kompleksowa obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w Radomiu
  • Tworzenie i aktualizowanie ofert inwestycyjnych Radomia
  • Gromadzenie podstawowych informacji o podmiotach gospodarczych działających na terenie Radomia i okolic
  • Gromadzenie informacji statystycznych o mieście i mieszkańcach przydatnych w działalności gospodarczej
  • Prowadzenie szeroko zakrojonych działań promujących lokalnych przedsiębiorców i inwestorów
  • Współpraca z organizacjami otoczenia biznesu
  • Przygotowywanie i realizacja projektów strukturalnych

Więcej informacji na temat inwestycji na stronie:

WWW.INVESTINRADOM.PL