Radomska Karta Seniora

Karta SenioraZgodnie z Uchwałą Nr 135/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2015 r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Miasta Radomia Programu „Radomska Karta Seniora” od 15 września 2015 r.

Program Radomska Karta Seniora skierowany jest do mieszkańców miasta Radomia, którzy ukończyli 65 rok życia. Niniejszy program stanowi element polityki społecznej realizowany przez Gminę Miasta Radomia. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawy jakości życia radomskich Seniorów. 
Cele Programu realizowane będą przez:

  1. podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności i zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
  2. kształtowanie pozytywnego wizerunku radomskich seniorów,
  3. opracowanie, promocję i koordynację systemu ulg i preferencji udzielanych Seniorom przez:
  • jednostki organizacyjne prowadzone przez Gminę Miasta Radomia,
  • inne jednostki i instytucje publiczne,
  • firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasta Radomia,
  • organizacje pozarządowe.

Karty wydawane są na podstawie złożonego wniosku - przy okazaniu dowodu tożsamości - w Urzędzie Miejskim w Radomiu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 180 (I piętro, wejście od ul. Niedziałkowskiego). Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Druk wniosku dostępny jest do pobrania poniżej, bądź bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, pok. 180.
(I piętro, wejście od ul. Niedziałkowskiego)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 36 20 290, lub adresem e-mail: kartaseniora@umradom.pl