Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK) zafunkcjonował w naszym mieście w programie pilotażowym Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Koszykówki w 2014 roku. Dzieki dobrej współpracy Gminy Miasta Radomia z Polskim Związkiem Koszykówki program jest nadal kontynuowany.
Obecnie w skład SMOK wchodzą następujące szkoły podstawowe nr: 3, 4 i 21, obejmujące szkoleniem poziom edukacyjny klas IV – VI.
Zajęcia sportowe przeprowadzane w ramach Programu są zajęciami pozalekcyjnymi, nieobowiązkowymi, nieodpłatnymi i są realizowane na terenie szkoły wchodzącej w skład Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki.

Głównymi celami Programu są :

1. Przygotowanie ogólnorozwojowe i sprawnościowe dzieci i młodzieży uczestniczących w realizacji Programu.
2. Nauka i doskonalenie umiejętności gry w koszykówkę.
3. Nabór i selekcja dzieci i młodzieży do koszykówki.
4. Doskonalenie nauczycieli W.F., instruktorów i trenerów.
5. Podniesienie poziomu organizacyjnego i szkoleniowego klubów.
6. Organizacja masowych imprez koszykarskich.

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki