Budowa muszli koncertowej w Parku im. T. Kościuszki w Radomiu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


"BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU IM. T. KOŚCIUSZKI W RADOMIU"

 

Głównym celem projektu jest odbudowa obiektu muszli koncertowej w parku im. T. Kościuszki, która w latach wcześniejszych uległa spaleniu. Obiekt ten poszerzy ofertę kulturalną i rozrywkową miasta, podniesie atrakcyjność parku, a także wypełni lukę związaną z uprawianiem wysokiej kultury w centrum miasta. Będzie również miejscem promocji lokalnych artystów.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków finansowych budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”, na podstawie umowy nr 11178/15/DEK z dnia 08.09.2015r.

Poziom dofinansowania – 80% wartości projektu.

Inwestor zadania: Gmina Miasta Radomia.

Zakres robót obejmuje wybudowanie obiektu muszli koncertowej wraz z instalacjami i urządzeniami oświetleniowo-nagłaśniającymi a także  zagospodarowaniem terenu iniezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Planowany termin zakończenia zadania – 31.12.2015r.