Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży

Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży stanowi kontynuację dotychczasowego Gimnazjalnego Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży, którego głównym celem jest zorganizowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce chłopców opartego na specjalistycznym programie Polskiego Związku Koszykówki mającego stworzyć drogę rozwoju sportowego dla utalentowanych zawodników.

Ośrodek funkcjonuje na bazie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu (poprzednio Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego).

W ramach funkcjonowania Ośrodka Polski Związek Koszykówki pokryje m.in. takie koszty jak :
1) wynagrodzenia trenerów,
2) ubezpieczenia od kosztów leczenia, NNW zawodników biorących udział w programie,
3) zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji programu.

Gmina Miasta Radomia przede wszystkim udostępnia nieodpłatnie obiekty sportowe do realizacji programu szkolenia sportowego. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będących w dyspozycji Polskiego Związku Koszykówki.