Gimnazjalny Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży

Gimnazjalny Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży w koszykówce chłopców funkcjonuje na bazie dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Jana Kochanowskiwgo w Radomiu, prowadzonego w ramach Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu. Głównym celem funkcjonowania GOSSM jest zorganizowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w koszykówce chłopców opartego na specjalistycznym programie Polskiego Związku Koszykówki mającego stworzyć drogę rozwoju sportowego dla utalentowanych zawodników.

W ramach funkcjonowania Ośrodka Polski Związek Koszykówki pokryje m.in. koszty :
1) wynagrodzenia trenerów,
2) ubezpieczenia od kosztów leczenia i NNW zawodników biorących udział w programie,
3) zakupu sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji programu.

Gmina Miasta Radomia zabezpieczy przede wszystkim obiekty sportowe do realizacji programu szkolenia sportowego.