Szkoły ponadpodstawowe

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta
ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 331 09 86; 48 331 09 01; warsztaty szkolne: 48 369 94 19
fax: (+48) 48 331 09 86; 48 331 09 01
e-mail: agroradom@wp.pl
www: http://www.agroradom.edu.pl
dyrektor: mgr Paweł Frankowicz

Budynek warsztatowy - ul. Uniwersytecka 8