Inne

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej
ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 360 62 02
fax: (+48) 48 364 33 65
e-mail: sekretariat@mdk.radom.pl
www: http://www.mdk.radom.pl
dyrektor: p.o. mgr Elżbieta Sobkowiak

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi zajęcia, koła zainteresowań i zespoły:

 1. zajęcia taneczne, teatralne, wokalne,
 2. zespoły muzyczne
 3. sekcja szachowa
 4. pracownie plastyczne
 5. nauka gry na instrumentach
 6. język włoski
 7. informatyka
 8. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 9. Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso”
 10. Teatr „Uśmiech”, „Scena 05”
 11. Zespół taneczny „Piruecik”, „Look”
 12. Zespół Folklorystyczny „Radomiś”
 13. Studio Piosenki „Fermata”.

Ważniejsze imprezy odbywające się w MDK:

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Majki Jeżowskiej „ Rytm i melodia”
 2. Ogólnopolskie Biennale Plastyczno – Fotograficzne Dzieci i Młodzieży „ Przyroda”
 3. Ogólnopolski Konkurs Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży „ Drukarnia Wyobraźni”
 4. Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży
 5. Regionalny Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna”

 

W okresie ferii i wakacji MDK organizuje półkolonie, warsztaty artystyczne i plenery malarskie.