Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne "Kraina Radości"
ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 360 35 02, 608 487 188, 691 250 674
e-mail: przedszkole@krainaradosci.radom.pl
www: http://www.krainaradosci.radom.pl
dyrektor: Dagmara Janas

Przedszkole zostało założone w 2009 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w prywatnym budynku przy ul. Gajowej 80. Na początku działalności przedszkola funkcjonowała tylko jedna grupa. Z biegiem czasu przedszkole zaczęło się rozwijać, przybywało coraz więcej dzieci.

Do naszej placówki przyjmowaliśmy dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak: upośledzenia umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, Zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia mowy oraz choroby przewlekłe: cukrzyca, padaczka, itp.

Od 2013 r. przedszkole mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Gajowej 80 oraz przy ul. Sobótki 5. Główną siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sobótki 5.
Na chwilę obecną w przedszkolu na ul. Sobótki działa 6 grup - dwie integracyjne i cztery specjalne; na ul. Gajowej - dwie grupy integracyjne oraz żłobek.

Nasze przedszkole dba o wszechstronny rozwój dzieci. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych typu:

 • muzykoterapia,
 • kynoterapia,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • dla grup integracyjnych - język angielski,
 • tańce,
 • zajęcia kulinarne – "kuchcikowo".

Przedszkolaki biorą również w zajęciach indywidualnych typu:

 • logopedia,
 • Integracja Sensoryczna,
 • terapia behawioralna,
 • fizjoterapia,
 • terapia Tomatisa,
 • terapia Biofeedback

Pracujemy w oparciu o różne metody: M. Montessori, W. Sherborne, C.H. Knilla, Poranny Krąg, Dobrego Startu, Malowania 10 palcami, F. Affolter, alternatywne metody porozumiewania się.

Nauczyciele dostosowują treści do indywidualnych możliwości wychowanków. Każde dziecko idzie swoją własną ścieżką edukacyjną, w odpowiednim dla siebie tempie. Nasza placówka daje dzieciom możliwość spędzania czasu w grupach rówieśniczych, nawiązywania kontaktów społecznych oraz uczestniczenia w zajęciach i zabawach w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać naszych rodziców swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą.

Organizujemy dla rodziców szkolenia i zajęcia otwarte. Prezentujemy dorobek dzieci oraz zapraszamy na imprezy rodzinne - wycieczki, festyny i uroczystości.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli, którzy dbają o przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i postępów dziecka. Wychowawcy biorą także aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

W ramach przedszkola prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

ul Sobótki 5, 26-600 Radom (os. Południe)
tel. 48 360 35 02, 608 487 188

ul. Gajowa 80, 26-606 Radom
tel. 691 250 674

Przedszkole czynne: poniedziałek - piatek godz. 6.30-17.00