Szkoły podstawowe

I Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 ul. Piwnika 3, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 04 05
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji "Nasza Szkoła"
 ul. Królowej Jadwigi 12, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 345 07 33
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
 ul. Warszawska 3, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 364 19 91
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 ul. Wierzbicka 55, 26-600 Radom
 tel.: 48 48 331 26 39, 48 331 05 23, 48 362 35 92
Partner International Primary School z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Montessori
 ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 50 75
Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu
 ul. Wośnicka 125C, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 691 956 699
Szkoła Podstawowa Specjalna im. Alberta Einsteina w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Pałacyk" w Radomiu
 ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom
 tel.: 608 402 765
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św.Filipa Neri
 ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom
 tel.:  3639596
Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych "Profesja" Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Radomiu
 ul. Biznesowa 7, 26-600 Radom
 tel.: 48 363 35 01
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Radomiu
 ul. Warszawska 12, 26-600 Radom
 tel.: 601 699 444