Szkoły ponadgimnazjalne

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukacja" w Radomiu
 ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 01 02, 48 330 83 96
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu
 ul. Grzybowska 22, 26-600 Rodom
 tel.: (+48) 48 363 95 96, 48 363 06 61
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Radomiu
 ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 366 19 49
Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego Ogólnokształcące Liceum Językowe z oddziałami dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej - Patronat UMCS w Lublinie
 ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 50 95
Akademickie Liceum Ogólnokształcące
 ul. Wyszyńskiego 6, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 627 70 01
Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 331 05 23
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 331 05 23
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Radomiu
 ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 85 96
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Radomiu
 ul. Sadkowska 19, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 24 30
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Radomiu
 ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 85 96