Inne

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego EDUKACJA PLUS w Radomiu
 ul. Pusta 3A, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 518 261 271
Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja" w Radomiu
 ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 01 02, 48 330 83 96
AP Edukacja - Centrum Szkoleniowe w Radomiu
 ul. Kelles-Krauza 36 lok. 2, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 340 07 51
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Radomiu
 ul. Kwiatkowskiego 70, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 385 85 15, 48 365 07 34
Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ
 ul. Saska 4/6, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 331 05 23
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego TEB Edukacja
 ul. Słowackiego 84, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 13 49
Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Dorosłych "Centrum Edukacji" w Radomiu
 ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 97 57
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP w Radomiu
 ul. Partyzantów 5/7, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 362 26 28
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
 ul. Grenadierów 18, 26-611 Radom
 tel.: (+48) 48 366 26 11
Europejskie Centrum Edukacji - Placówka Kształcenia Ustawicznego "Eurolanguage"
 ul. Traugutta 34, 26-600 Radom
 tel.: (+48) 48 363 50 95