Aktualności

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

W Radomiu powstanie kolejna "Zielona ławeczka"

Teren przy ulicy Wernera 8 wkrótce zmieni swój wygląd. Grupa sąsiadów wygrała grant w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Zielona ławeczka”.

Konkurs jest organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Jest to ogólnopolski projekt grantowy, w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

- Grupy sąsiedzkie, grupy mieszkańców mogą składać swoje propozycje dotyczące upiększenia i zagospodarowania terenu przy budynku, w którym mieszkają. Celem projektu jest rewitalizacja przestrzeni, przemiana zaniedbanych terenów w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Chodzi o to, żeby te miejsca stały się miejscami przyjaznymi, sprzyjającymi spotkaniom sąsiedzkim. Już sama praca przy realizacji projektu jest elementem integrującym, ponieważ to właśnie mieszkańcy otrzymują pieniądze na zakup roślin i elementów do aranżacji. Samą pracę muszą wykonać wspólnie – mówi Marzena Kędra, zastępca dyrektora ds. rewitalizacji Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.

W Radomiu projekt „Nasz zielony kącik” złożyła grupa sąsiadów z bloku przy ul. Wernera 8.

Spośród 30 zgłoszonych propozycji, radomskie przedsięwzięcie jest jednym z 15, którym przyznano granty. Ich wysokość wynosi 600-800 zł z przeznaczeniem na rośliny oraz elementy aranżacji ogródka. Każdy projekt otrzyma też ławkę parkową (wartość 400 zł) do ustawienia w zmienionej przestrzeni. Mieszkańcy mogą też liczyć na pomoc ekspertów fundacji, architektów krajobrazu w jej aranżacji. Projekty zostaną zrealizowane do końca października.

Więcej informacji na temat konkursu pod adresem http://www.zielonalaweczka.pl/index.php?m=pr

Trwa remont kamienic Deskurów

Trwa remont kamienic Deskurów, w których siedzibę ma mieć m.in. Instytut Miejski. Postęp prac można śledzić na zdjęciach zamieszczanych na stronie poświęconej realizacji projektu, w ramach którego prace są współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej http://www.radom.pl/page/6075,stan-w-trakcie-prac-rewitalizacyjnych.html

W galerii można też zobaczyć, jak wyglądała kamienica przed remontem http://www.radom.pl/page/6074,stan-przed-realizacja-prac-rewitalizacyjnych.html?id=1155

Instytut Miejski „Kamienica Deskurów” ma również swój profil https://www.facebook.com/instytutmiejski/

Zapraszamy do odwiedzin oraz do przesyłania zdjęć, pocztówek przedstawiających historię kamienicy, osób z nią związanych oraz dawne Miasto Kazimierzowskie. Zapraszamy – Zespół ds. rewitalizacji, Urząd Miejski w Radomiu, ul. Wałowa 4 lok. nr 5, tel. 48 36 20 161, 48 36 20 777, e-mail: rewitalizacja@umradom.pl

 

"Witaj, piękna Polsko!"

 

W Radomiu wykonano renowację elewacji i skweru obok kamienicy przy ul. Podwalnej 7. Projekt został zrealizowany w ramach programu "Cif. Witaj, piękna Polsko!". Obiekt w Radomiu został wybrany do realizacji w pierwszym etapie programu.

Realizacja była możliwa dzięki współpracy z fundacją Urban Forms z Łodzi, która jest partnerem w projekcie Cif. Zarówno przedstawicielom marki Cif oraz fundacji dziękujemy za wybór Radomia. Najstarsza część miasta posiada wiele urokliwych zakątków, które dzięki trwającemu procesowi rewitalizacji powinny w najbliższych latach odzyskać balsk. Wszystkie inicjatywy w tym zakresie są cenne, szczególnie te angażujące lokalną społeczność.

W odnowionej przestrzeni nie tylko wyczyszczono i pomalowano ściany. Pojawiły się krzewy, piękny trawnik i pergola. Prace trwały od 8 do 14 maja. Poprzedziły je konsultacje z mieszkańcami i urzędnikami miejskimi.

Ważnym elementem w ocenie projektu i doborze miejsca jest zaangażowanie mieszkańców. Nowa przestrzeń będzie cieszyć nie tylko oczy mieszkańców. Skrzyżowanie ulic Podwalnej i Tochtermana jest jednym z najruchliwszych w mieście. Dziękujemy!

 

Kamienice Deskurów odzyskają dawny blask
 
- Rozpoczynamy proces, którego już nikt nie zatrzyma. Wierzę, że Miasto Kazimierzowskie, tak jak na to zasługuje, na nowo stanie się prawdziwym sercem Radomia - mówił prezydent Radosław Witkowski podpisując umowę z wykonawcą przebudowy zespołu kamienic Deskurów.

Przebudową kamienic zajmie się firma Betonox Construction z Sopotu. Wartość inwestycji wyniesie ponad 24,6 mln złotych. Za 14 miesięcy cały kwartał położony między ulicami Rwańską, Grodzką, Rynkiem i placem przy kościele farnym ma być odnowiony i przygotowany do nowych funkcji, w tym m.in. kulturalnej, usługowej i edukacyjnej. Więcej...

Rada Miejska przyjęła „Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”. Jest to dokument, w którym w oparciu o szczegółową analizę problemów społecznych, gospodarczych i technicznych w mieście, wyznaczono obszar rewitalizacji. Obejmuje on całe śródmieście wraz z miastem kazimierzowskim. Więcej...

Konsultacje społeczne na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023”

 

Informacje o konsultacjach
Program rewitalizacji

   

 

KONTAKT

Wydział Inwestycji

ul. Wałowa 4 lok. 5

tel. 48 36 20 161, 48 36 20 777

e-mail: rewitalizacja@umradom.pl