Jak prawidłowo segregować odpady

Co to jest segregacja i dlaczego warto segregować śmieci?

  • Segregacja polega na oddzielnym gromadzeniu poszczególnych frakcji/rodzajów odpadów, po to aby móc je ponownie wykorzystać. Aby ją stosować wystarczy nasza wiedza i chęci. Dzięki niej nieużyteczne już przedmioty nie trafią na składowisko.
  • Najlepsze efekty daje segregacja „źródła” czyli ta, prowadzona bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Posegregowane odpady są wtedy czyste i mają najwyższą wartość surowcową. Dodatkowym atutem tego sposobu gromadzenia odpadów jest aspekt finansowy, gdyż opłata za odbiór odpadów posegregowanych jest niższa niż za odbiór odpadów zmieszanych.
  • Właściciel nieruchomości sam decyduje o tym jak będzie gromadził swoje śmieci.
  • Może to być sposób zmieszany, czyli wszystko wrzucać do jednego pojemnika lub worka, może też gromadzić oddzielnie poszczególne frakcje odpadów. Wybierając drugą możliwość decyduje się na selektywny sposób gromadzenia odpadów.

 


Jak segregować odpady komunalne w Radomiu?


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia (Uchwała Nr 352/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.08.2016 r.) określono zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych (kliknij w obrazek, aby zapoznać się ze szczegółami sposobu segregacji):

 

Papier i tekturaMetaleTworzywa sztuczneOpakowania wielomateriałoweSzkłoOdpady wielkogabarytowePopiół i żużelZużyty elektrosprzętPrzeterminowane lekiZużyte oponyOdpady niebezpieczneOdpady rozbiórkowe i budowlaneBaterie i akumulatory


Co się dzieje z posegregowanymi odpadami ?

Wszystkie odpady komunalne z terenu Radomia przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) zarządzanego przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Radkom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. w. Witosa 76 w Radomiu.

Zgodnie z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” w/w instalacja została wpisana jako instalacja regionalna do obsługi regionu radomskiego.

W skład instalacji ZUOK wchodzą:

  • sortownia zmieszanych odpadów komunalnych i frakcji zbieranych selektywnie;
  • kompostownia odpadów zielonych i biodegradowalnych oraz frakcji organicznej wysegregowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych;
  • zakład przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i podobnych, w tym sprzętu RTV i AGD;
  • linia przerobu odpadów budowlanych;
  • linia przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów (RDF) z wydzielonych frakcji z odpadów zmieszanych, wielkogabarytowych, z selektywnej zbiórki.

W ZUOK poprzez wtórną segregację następuje wydzielenie z dostarczonych odpadów surowców wtórnych, które dalej przekazywane są do recyklerów (np. huty szkła).


Kliknij i zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi nt. segregacji i odbioru odpadów