Podział miasta na sektory

  •  Charakterystyka sektorów:
     
Sektor 1   Sektor 2   Sektor 3   Sektor 4   Sektor 5
                 
  Sektor I     Sektor II    Sektor III    Sektor IV     Sektor V

 

 

 



  

  • Wykaz ulic (kliknij interesujący Cię obszar):
     

 

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Radomiu:

  • pisemnie - Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
  • telefonicznie - nr infolinii 48 36 20 599, 48 36 20 900
  • elektronicznie na adres e-mail: odpady@umradom.pl
  • poprzez aplikację mobilną