Projekt „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!”

Projekt realizowany w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” finansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa. Kwota finansowania projektu 75.000 zł.

Partnerami Gminy Miasta Radomia w realizacji Projektu jest Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu oraz Muzeum Wsi Radomskiej i Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Projekt skierunkowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Radomia, ich rodziców oraz nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Głównym założeniem projektu jest:
- podniesienie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki i dopalacze,
- zdobycie wiedzy o narkotykach i ich skutkach przez rodziców dzieci i młodzieży eksperymentujących z narkotykami lub podejrzewającymi swoje dzieci o zażywanie narkotyków,
- rozpowszechnienie informacji na temat rodzajów instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym lub też wchodzącym w nałóg,
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i umiejętności spędzania czasu wolnego, uczenia się bez potrzeby korzystania z narkotyków i dopalaczy oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie miasta Radomia.

Ważnym ogniwem tego projektu jest uczestnictwo młodzieży, bo to oni są najczęstszymi ofiarami zażywania narkotyków i dopalaczy. Natomiast dorośli: rodzice, nauczyciele powinni być przykładem dla swoich dzieci i uczniów. Ten projekt ma im również uświadomić jak wielka na nich spoczywa odpowiedzialność, a jednocześnie konieczność dysponowania odpowiednią wiedzą z zakresu narkomanii i instytucji niosących pomoc.

Innowacyjność projektu polega na doborze elementów składowych projektu, skonstruowanych tak by dotrzeć do młodzieży, ich rodziców oraz osób zarządzających placówkami oświatowymi i pracujących w placówkach oświatowych.

 

Działania realizowane w ramach projektu „Narkotyki, dopalacze – ulegniesz, przepadniesz!”: