RTBS Administrator

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Waryńskiego 16A

26-600 Radom

tel. (+48) 48 3846508, fax: (+48) 48 3627302

www:  http://www.rtbs.eu

e-mail: sekretariat@rtbs.eu

Zarząd spółki

Lech Barszcz – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Marek Wikiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marian Zych

3. Zenon Krawczyk

4. Jerzy Kowal

 

Gmina Miasta Radomia  - 88,24%

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A – 13,76