Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna

ul. Żelazna 7

26-600 Radom

tel. (+48) 48 3846941, fax: (+48) 48 3625500

www:  http://www.radpec.com.pl

e-mail: radpec@radpec.com.pl

Zarząd spółki

1. Krzysztof Zborowski - Prezes Zarządu

2. Zbigniew Słowiński - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

1. Adam Kosior - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Zbigniew Węgrzyn

3. Sylwester Winiarski

4. Wojciech Pindelski

5. Mariusz Tomczak

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Gmina Miasta Radomia - 99,44 % akcji

Pracownicy Spółki - 0,56 % akcji