Bańska Bystrzyca - Słowacja

Porozumienie podpisane w 2001 r.

Dotychczasowe formy współpracy:

  • wymiana oficjalnych delegacji,
  • zorganizowanie prywatnego wyjazdu dla pracowników UM Radom do Bańskiej Bystrzycy na Dni Miasta,
  • przyjęcie dwudziestokilkuosobowej reprezentacji Bańskiej Bystrzycy na Dniach Radomia,
  • udział w imprezach sportowych zawodników z obydwu miast,
  • współpraca w zakresie integracji europejskiej.