Wykaz radomskich szkół i placówek opiekuńczo - wychowawczych organizujących zajęcia w ramach Akcji Zima 2018

W ramach Akcji Zima 2018 planowane są półzimowiska w następujących radomskich szkołach i placówkach:

 

Lp.

Nazwa Szkoły

Termin

1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego, ul. Odrodzenia 37

15.01. - 19.01.2018     

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena, ul. Batalionów Chłopskich 16

15.01. - 19.01.2018

         

3

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza, ul. Sobieskiego12

15.01. - 19.01.2018

4

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św, Kazimierza Jagiellończyka ul.Wyścigowa 49

22.01.-26.01.2018

5

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Tybla 7/11

22.01. - 26.01.2018

6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sandomierska 19

15.01. - 19.01.2018

22.01. - 26.01.2018

7

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli, ul. Kielecka 2/6

15.01. - 19.01.2018

8

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci, ul. Wierzbicka 89/93

22.01. - 26.01.2018

9

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmunda Bakalarza, ul. Energetyków 10

15.01.-19.01.2018

10

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Trojańska 5

15.01. - 19.01.2018

 

11

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Starokrakowska 124/128

 

22.01. - 26.01.2018

12

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Wośnicka 125

15.01. - 19.01.2018

13

Józefa Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Marszałka  J. Piłsudskiego, ul. Jarzyńskiego 3               

15.01. - 19.01.2018

22.01. - 26.01.2018

14

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5

15.01. - 19.01.2018

15

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Miła 18

15.01. - 19.01.2018

16

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II, ul. Wierzbicka 81/83

15.01. - 19.01.2018

22.01. - 26.01.2018 

17

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. 25 Czerwca 70

 

15.01. - 19.01.2018

18

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, ul. Lipska 2

 

15.01. - 19.01.2018

19

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej, ul. Słowackiego 17

15.01. - 19.01.2018

20

Publiczny Ogródek Jordanowski, ul. Śniadeckich 9

15.01. - 20.01.2018

22.01. - 27.01.2018


Oferta uczestnictwa w ww. formach wypoczynku skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Radomia.

Szczegółowe informacje oraz zapisy bezpośrednio u organizatorów.