Projekty dofinansowane w latach 2014-2020

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPOWM):

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ):

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC):

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER):

 

LIFE+

 

 

 

Wydział Funduszy Unijnych

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30

26-600 Radom

tel. (48) 36 20 631

fax (048) 36 20 615

e-mail: projekty@umradom.pl