Tadeusz Sołtyk

Tadeusz Sołtyk (ur. 30 sierpnia 1909 r. w Radomiu, zm. 14 lipca 2004 r.) - nestor polskiego lotnictwa, wybitny konstruktor, badacz i pedagog. Kształcił się w miejscowym gimnazjum im. Tytusa Chałubińskiego. Przejawiał zainteresowanie naukami ścisłymi. Ukończył wydział mechaniczny Politechniki Warszawskiej.

Poza lotnictwem był wielkim pasjonatem żeglarstwa. Wielokrotnie wygrywał regaty, w tym dwukrotnie organizowane przez Yacht Klub Polski o nagrodę Prezydenta RP na łodzi własnej konstrukcji. Zaprojektował i zbudował osiem typów jachtów żaglowych śródlądowych i morskich.

Pracował w biurze konstrukcyjnym PZL w Warszawie, uczestnicząc w projektowaniu samolotów Sum i Karaś, w Lotniczych Zakładach Doświadczalnych w Łodzi – jako główny konstruktor i dyrektor, kierując pracami projektowymi Szpaka, Żaka, Junaka, Żurawia Misia.

Od 1951 roku główny konstruktor Instytutu Lotnictwa w Warszawie, zaprojektował; Junak 3, sanitarną wersję CSS-13, nowoczesny metalowy samolot szkolny dla wojska – TS-8 Bies. W Ośrodku Konstrukcji Lotniczych WSK Warszawa-Okęcie zaprojektował pierwszy polski samolot odrzutowy TS –11 Iskra, oblatany 28 kwietnia 1960 r.

W 1964 r. otrzymał zadanie opracowania naddźwiękowego samolotu szkolno-treningowego TS-16 Grot. Prace zostały wstrzymane na etapie projektu wstępnego i makiety. Zmiana polityki wobec lotnictwa spowodowała zlikwidowanie na przełomie 1964/1965 Ośrodka Konstrukcji Lotniczych. Tadeusz Sołtyk podjął pracę w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów. Projektował i wykonywał automatykę dla kilkunastu statków i zakładów przemysłowych.

Nie przerywając pracy konstrukcyjnej, Tadeusz Sołtyk wykładał na politechnikach Gdańskiej, Łódzkiej, Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Jest autorem czterech książek, siedmiu patentów i licznych artykułów. Profesor Sołtyk był członkiem Krajowej Rady Lotnictwa (od 1990 r.), członkiem rady naukowej Instytutu Lotnictwa, rady naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Był członkiem rady naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, rady naukowej Wojskowego Instytutu Medycy Lotniczej, Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej Kadr Naukowych przy Prezydium Rady Ministrów.

Za opracowanie konstrukcji samolotów i wdrożenie do produkcji otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Sztandar Pracy, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi. W 1975 r. otrzymał tytuł profesora. Tytuł honorowego obywatela Radomia przyznany w r. 2003.

Źródło tekstu: uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej z 24 marca 2003 r. w sprawie nadania profesorowi Taduszowi Sołtykowi tytułu Honorowego Obywatela Radomia
Fot. za: lotniczapolska.pl