4 marca 2018r - ostrzeżenie METEO nr 7 dot. silnego mrozu na terenie woj. mazowieckiego.

TaeWarszawa, dnia 04.03.2018 r.

 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE                            

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WBZK-I.7011.3.7.2018                                                     

wg rozdzielnika

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 OSTRZEŻENIE Nr 7

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 20:00 dnia 04.03.2018 do godz. 08:00 dnia 05.03.2018

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16°C na północy i wschodzie województwa do -11°C na zachodzie. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska

Godzina i data wydania: godz. 11:35 dnia 04.03.2018

     WCZK  MUW                 

   /-/  Jerzy Rybicki