7 marca 2018r - ostrzeżenie METEO nr 9 i 10 dot. marznących opadów deszczu na terenie woj. mazowieckiego.

Warszawa, dnia 07.03.2018 r.

 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE                            

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

WBZK-I.7011.3.9.2018                                                     

wg rozdzielnika

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 9 i Nr 10

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Obszar: województwo mazowieckie - subregion północny i subregion wschodni.

Ważność: od godz. 22:00 dnia 07.03.2018 do godz. 07:00 dnia 08.03.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych marznących opadów mżawki lub deszczu, powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak

Godzina i data wydania: godz. 21:44 dnia 07.03.2018

     WCZK  MUW                 

            /-/  Roman Madejski