Jacek Jerz

Antoni Jacek Jerz - ur. 11 października 1944 w Radomiu, zm. 31 stycznia 1983. Działacz opozycyjny i niepodległościowy, założyciel i wiceprzewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, twórca i przywódca radomskiej Konfederacji Polski Niepodległej oraz członek władz krajowych KPN, założyciel i członek władz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, delegat na I Zjazd Krajowy NSZZ "Solidarność", internowany i szykanowany w stanie wojennym, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach.

Figuruje na liście ofiar stanu wojennego. Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło tekstu: Wikipedia, Wolna Encyklopedia