Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

W ramach systemu gospodarki opadami komunalnymi Gmina Miasta Radomia od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych) zapewnia właścicielom nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów komunalnych. Usługa realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • w zabudowie wielorodzinnej:

         > od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 19.00

         > w soboty w godz. 7.00 – 14.00

         > 24 i 31 grudnia w godz. 6.00 – 15.00

  • w zabudowie jednorodzinnej

         > od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 19.00

         > w soboty w godz. 7.00 – 14.00

         > 24 i 31 grudnia w godz. 6.30 – 15.00

PAMIĘTAJ, ABY W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ WYSTAWIĆ ODPADY PRZYGOTOWANE DO ODBIORU DO GODZ. 6.30.

    Sektor I
     
Sektor 2 Sektor II
     
Sektor 3 Sektor III
     
Sektor 4
Sektor IV
     
Sektor 5


Sektor V

 

Kliknij i sprawdź podział na sektory