Kościół ewangelicko-augsburski

Pierwotna świątynia ewangelicka została wzniesiona w latach 1784–85 jako rzymskokatolicki kościół benedyktynów. Na początku XIX w. zamieniono go na arsenał, później działał tu nawet teatr. Świątynia ewangelicko-augsburska funkcjonuje w tym miejscu od 1827 roku. Głównym powodem założenia parafii ewangelickiej był napływ wyznawców z Niemiec i Austrii zakładających w Radomiu duże zakłady przemysłowe. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, posiada pewne cechy klasycystyczne. Wieża i ołtarz z czarnego marmuru pochodzą z 1893 roku. Na uwagę zasługuje rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego przeniesiona z grobowca Karschów, wielkich radomskich przemysłowców pochowanych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Kieleckiej.