Pozostałe instytucje kultury

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia
ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom
tel.: (+48) 48 362 18 32
www: http://www.zsb-radom.pilicka.pl

Istnieje od 1977 roku.

Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia to wykonanie pomnika Jana Kochanowskiego, wykonanie prac konserwatorskich historycznego, żeliwnego krzyża w parku, wykonanie tablicy z brązu upamiętniającej 600 – lecie Unii Radomsko – Wileńskiej, wykonanie zegara na wieży byłego Ratusza w Rynku, zorganizowanie i prowadzenie Galerii Dziedzictwa Kulturowego, wykonanie makiety dużego centrum Miasta Radomia, wydawanie publikacji popularno–naukowej pt. „Wczoraj i dziś”.