Patronat Prezydenta Miasta Radomia

Aby uzyskać honorowy patronat Prezydenta Miasta Radomia nad organizowaną imprezą, warto zapoznać się z regulaminem opisującym zasady obejmowania patronatem honorowym lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym.

  • Objęcie patronatu honorowego przez Prezydenta Miasta Radomia lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi, podkreślającymi szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem miasta Radomia.
  • Patronat honorowy Prezydenta Miasta Radomia lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne oraz lokalne, a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta Radomia.
  • Objęcie przez Prezydenta Miasta Radomia patronatu honorowego lub uczestnictwo Prezydenta Miasta Radomia w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Urzędu Miejskiego w Radomiu dla organizatora.
  • Informacja o przyznaniu przez Prezydenta Miasta Radomia patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody przez Prezydenta Miasta Radomia na uczestnictwo w komitecie honorowym zamieszczana jest na oficjalnej stronie internetowej miasta: www.radom.pl.
  • Ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego można pobrać odpowiedni formularz wniosku o objęcie patronatem Prezydenta danego wydarzenia.Wniosek taki złożyć należy do Kancelarii Prezydenta, która ma 14 dni na jego rozpatrzenie. Szczegółowe informacje są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka "Załatw sprawę".