Procedura uzyskania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych

Podstawa prawna: art. 7 ust.1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art.12 pkt. 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz.1592) w związku z art. 90 ust 1, 2, 2a, 3, 3a, 3 c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 ze zm.), Uchwała Nr 365/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 lutego 2004 roku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wnioski o przyznanie dotacji (do 30 września roku poprzedzającego rok przydzielenia dotacji) na prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej (planowana liczba uczniów lub wychowanków).
  2. Wnioski o udzielenie comiesięcznej dotacji w oparciu o liczbę uczęszczających uczniów (do 7-go dnia każdego miesiąca) oraz rozliczenie otrzymanej dotacji w poprzednim miesiącu.

Miejsce składania dokumentów
Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, 26-600 Radom ul. Żeromskiego 53.

Termin załatwienia sprawy
Czas oczekiwania: do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Forma załatwienia sprawy
Comiesięczna dyspozycja do Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego o przekazanie dotacji dla poszczególnych szkół / placówek oświatowo-wychowawczych.

Uwagi
Sprawy prowadzi Referat Planowania i Organizacji, Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-600 Radom ul. Żeromskiego 53.