Bezpieczne Miejsca Pracy

Pakiet wsparcia dla radomskich przedsiębiorców

Procedura ubiegania się o pomoc odbywa się na indywidualny wniosek przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa.

 

Kontakt w sprawie informacji dotyczących pakietu Bezpieczne Miejsca Pracy:

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej - 48 36 20 866 lub 48 36 20 358