Pomoc dla szpitala

Urząd Miejski uruchomił specjalny rachunek bankowy, na który można wpłacać dobrowolne datki na walkę z koronawirusem.

Zebrane pieniądze trafią do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Zostaną przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej, a także środków do dezynfekcji i urządzeń do odkażania pomieszczeń.

Wpłat można dokonywać na rachunek: 14 1240 3259 1111 0010 2583 6614