Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasta Radomia

Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej                 

w formie zdalnej w Gminie Miasta Radomia

 

Gmina Miasta Radomia realizuje projekt pn. "Zdalny osiągalny" w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

 

Projekt realizowany jest od dnia 20.04.2020 r. do dnia 20.10.2020 r.

 

Wartość projektu ogółem: 100 000,00 złw tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

84 630,00 zł.

 

Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym – szkołom podstawowym prowadzonym przez Gminę Miasta Radomia sprzętu komputerowego dla zdalnego nauczania  w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID – 19.

 

Zakres projektu obejmuje zakup  40 zestawów komputerowych w skład których wchodzą:

- 40 laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz 40 zestawów słuchawkowych

 

Sprzęt komputerowy zostanie przekazany do następujących szkół podstawowych, objętych wsparciem w ramach ww. projektu:

1)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu

2)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu

3)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu

4)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Władysława Syrokomli w Radomiu

5)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu

6)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Edmonda Bakalarza w Radomiu

7)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu

8)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu

9)     Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu

10)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja  w Radomiu

11)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Stefana Żeromskiego w Radomiu

12)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu

13)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 25 w Radomiu

14)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 w Radomiu

15)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Radomiu

16)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

17)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego w Radomiu

18)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

19)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu

20)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Radomiu

21)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu

22)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 34

23)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

24)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

25)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

26)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

27)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu

28)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1

29)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 um. Adama Jerzego Czartoryskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Radomiu

30)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lotników Polskich w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Radomiu

31)Publiczna szkołą Podstawowa Nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 w Radomiu

 

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom,

Wydział Funduszy Unijnych

Tel: 48 36 20 631; 48 36 20 473