Podział miasta na sektory

W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę NrXXVIII/256/2019 o podziale obszaru miasta na pięć sektorów. Dokonując podziału wzięto pod uwagę liczbę mieszkańcow, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 
  • Charakterystyka sektorów:
     
Sektor 1   Sektor 2   Sektor 3   Sektor 4   Sektor 5
                 
  Sektor I     Sektor II    Sektor III    Sektor IV     Sektor V

 

 

   

  • Wykaz ulic (kliknij interesujący Cię obszar):
     

 

 

 

 

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Radomiu:

  • pisemnie - Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
  • telefonicznie - nr infolinii 48 36 20 599, 48 36 20 900, 48 36 20 495
  • elektronicznie na adres e-mail: odpady@umradom.pl
  • poprzez aplikację mobilną