Zużyty elektrosprzęt

          - wyrzucić do czerwonych pojemników ustawionych na terenie Radomia (elektrosprzęt do 50 cm) (lokalizacja pojemników)

          - oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
            Handlowe RADKOM Sp. z o.o. ul. W. Witosa 76, 26-600 Radom

           - oddać do punktów sprzedaży, o ile oddawany sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt kupowany np.

             stara pralka za pralkę nową

           - oddać do punktów serwisowych, w przypadkach, gdy naprawa przyjętego do tych punktów sprzętu jest niemożliwa ze względów

             technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna.

  • Dodatkowo placówki handlowe, prowadzące sprzedaż sprzętów elektrycznych i elektronicznych dla gospodarstw domowych na powierzchni co najmniej 400m2, zobowiązane są do nieodpłatnego przyjmowania drobnego zużytego sprzętu, bez konieczności zakupu nowego.