Komunikat dotyczący stanu jakości powietrza na terenie miasta Radomia

1.   1. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach     składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

       2. Sprawdź jakość powietrza

 A) Bieżące dane pomiarowe

 B) Mapa smogowa  - AIRLY  

 https://airly.org/map/pl/

 https://airly.org/pl/mapa-i-poziom-zanieczyszczenia-powietrza-w-polsce/

 3. Monitoring środowiska – powietrze

 4. Powiadomienia dotyczące złej jakości powietrza 2021 r. i 2022 r.

 5. Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

4     6. Zakaz użytkowania dmuchaw – wszystko o tym dlaczego, gdzie i kiedy

5.    7. SMOG – Broszura informacyjna

6.    8. Centralna ewidencja emisyjności budynków CEEB

 9. Złóż deklarację CEEB/Sprawdź swoją deklarację

 10. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – materiały do pobrania, pytania i odpowiedzi

11. Czyste powietrze   
 - Ulotka - możliwość uzyskania dotacji, wysokosć grzywny w przypadku braku wymiany "kopciuchów

12. Co musisz wiedzieć o uchwale antysmogowej?


13. UCHWAŁA NR 162/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw


14 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA


15. UCHWAŁA NR 59/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

       16. Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowyników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"     

       17. Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

11