|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Razem – Aktywniej

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 –  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem DZIAŁANIE –  9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Miejski w Radomiu NUMER PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-d487/19 WARTOŚĆ […]

Uczymy (się) zdalnie. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta RadomiaJEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Radomski Ośrodek Doskonalenia NauczycieliPROGRAM –  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020)OŚ PRIORYTETOWA POWER 2014-2020: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacjiDZIAŁANIE: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty WARTOŚĆ PROJEKTU: 101 400,00złDOFINANSOWANIE: 101 400,00zł  % dofinansowania: 100 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.11.2021- 30.04.2022 STRONA PROJEKTU: https://www.rodon.radom.pl/id.php?id=524 OPIS PROJEKTU: […]

Dostępny Urząd Miejski w Radomiu w ramach projektu Dostępny samorząd – granty, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta RadomiaJEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Urząd Miejski w RadomiuPROGRAM –  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020)OŚ PRIORYTETOWA POWER 2014-2020: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacjiDZIAŁANIE: 2.18 Wysoka jakość usługi administracyjnej WARTOŚĆ PROJEKTU: 96 724,00 złDOFINANSOWANIE: 96 724,00 zł  % dofinansowania: 100 OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  01.01.2023-30.06.2023. OPIS PROJEKTU: Celem […]

Amfiteatr w sieci

PROGRAM – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA POPC 2014-2020– III .Cyfrowe kompetencje społeczeństwa DZIAŁANIE – 3.2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta RadomiaJEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” WARTOŚĆ PROJEKTU:  149 800,00 złWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   124 800,00 zł OKRES REALIZACJI:   01.07.2021- 30.06.2022 STRONA PROJEKTU: https://amfiteatr.radom.pl/projekty/konwersje-cyfrowe-domow-kultury/ OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest […]

Cyfrowa Gmina

PROGRAM – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA POPC 2014-2020– V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EUDZIAŁANIE – 5.1 Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia NAZWA WNIOSKODAWCY: Gmina Miasta RadomiaJEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Teleinformatyczny, Urząd Miejski w Radomiu WARTOŚĆ PROJEKTU:  2 000 000,00 złWARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:   2 000 000,00 […]

Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą

PROGRAM – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIŚ 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA POIŚ 2014-2020 –  VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach DZIAŁANIE –  6.1  Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OKRES REALIZACJI: 13.12.2018 – 12.2021 NUMER PROJEKTU: POIS.06.01.00-00-0057/19 STRONA […]

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. T. Chałubińskiego

PROGRAM – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIŚ 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA POIŚ 2014-2020 –  IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  DZIAŁANIE –  9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu OKRES REALIZACJI: 01.04.2018-30.06.2019 NUMER PROJEKTU: POIS.09.01.00-00-0315/18 STRONA PROJEKTU: https://szpital.radom.pl/bip/pozyskane-fundusze/projekt-pois-09-01-00-00-0315-18/ Cel projektu: doposażenie w sprzęt medyczny […]

Zakup 3 ambulansów typu C oraz środków do dezynfekcji i środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

PROGRAM – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIŚ 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA POIŚ 2014-2020 –  IX – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  DZIAŁANIE –  9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego PODDZIAŁANIE – 9.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu OKRES REALIZACJI: 16.12.2020-31.03.2021 NUMER PROJEKTU: POIS.09.01.00-00-0393/20 STRONA PROJEKTU: http://www.pogotowie.radom.pl/art,179,projekt-nr-pois090100-00-039320.html […]

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 –  IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem DZIAŁANIE –  9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu OKRES REALIZACJI: 01.02.2020-31.07.2022 STRONA PROJEKTU: http://www.pogotowie.radom.pl/art,178,zwiekszenie-potencjalu.html OPIS PROJEKTU: Głównym […]

Informatyzacja aptek szpitalnych poprzez stworzenie systemu przechowywania i dystrybucji leków w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego i szpitalach partnerskich

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – II Wzrost e-potencjału Mazowsza DZIAŁANIE –  2.1 E-usługi PODDZIAŁANIE  2.1.1  E-usługi  dla  Mazowsza,  typu  projektów:  Informatyzacja  służby zdrowia,  wsparcie aptek  szpitalnych JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego NUMER PROJEKTU: RPMA.02.01.01-14-c707/19 WARTOŚĆ […]

Doposażenie szpitala wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 – VI Jakość życia DZIAŁANIE –  6 .1 Infrastruktura ochrony zdrowia  w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego NUMER PROJEKTU: RPMA.06.01.00-14-9937/17 WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 […]

Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przy ul. Rynek 12 i Wałowej 22 wraz z otoczeniem

OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 –VI Jakość Życia DZIAŁANIE:  6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Rewitalizacja Sp. Z o.o. WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 669 995,07zł WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 3 777 592,83zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 833 194,64zł OKRES REALIZACJI: 15.12.2015 -30.07.2021 NR PROJEKTU:  RPMA.06.02.00-14-8247/17-00 Celem głównym projektu „Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu przyul. Rynek 12 […]

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content