|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku – etap 1

  REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU RYNKU – ETAP 1   Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową, przebudową nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 z przeznaczeniem na funkcję muzealną i edukacyjną oraz usługowo-biurową, w tym termomodernizacja […]

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Radom- III Etap

PROGRAM –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020 (POIŚ 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA POIŚ 2014-2020 –   II, Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu DZIAŁANIE –   2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach PODDZIAŁANIE – brak JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT –  Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. WARTOŚĆ PROJEKTU: 372 410 611,00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: […]

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Zespole Szkół Elektronicznych

Zadanie pn. „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z BIEŻNIĄPRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego BENEFICJENT: GMINA MIASTA RADOMIA Całkowita wartość zadania: 945 430 zł Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 270 000 zł(w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”) Przedmiot zadania obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, o […]

Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych ul. Lipska

„ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCHI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH UL. LIPSKA” Zadanie współfinansowane ze środkówSamorządu Województwa Mazowieckiego BENEFICJENT: GMINA MIASTA RADOMIA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:    4 000 000 zł DOTACJA Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:    2 000 000 zł W RAMACH INSTRUMENTU WSPARCIA ZADAŃ WAŻNYCH DLA RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Przedmiot zadania obejmuje rozbudowę budynku dydaktycznego istniejącego obiektu Zespołu […]

Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Z.Sz.Z. im. HUBALA ul. Grzecznarowskiego 2

Zadanie „BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ Z NAWIERZCHNIĄ ZE SZTUCZNEJ TRAWYPRZY Z.Sz.Z. IM. HUBALA UL. GRZECZNAROWSKIEGO 2” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego BENEFICJENT: GMINA MIASTA RADOMIA Całkowita wartość zadania:      1 370 835 zł Pomoc finansowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 297 850 zł (w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”) Przedmiot zadania […]

Rozbudowa budynku X LO przy ul. B. Prażmowskiego o salę do gimnastyki korekcyjnej dla osób z niepełnosprawnością ruchową

ZADANIE INWESTYCYJNE PN. „ROZBUDOWA BUDYNKU X LO PRZY UL. B. PRAŻMOWSKIEGO O SALĘ DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ” DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓWPAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:                                  531.306,17 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:                           1.062.612,34 ZŁ Przedmiotem zadania jest rozbudowa budynku X Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi […]

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Rozbudowa ul. Piwnej w Radomiu)

ZADANIE PN. „Rozbudowa ulicy Piwnej w Radomiu  wraz z odwodnieniem, oświetleniem,budową miejsc postojowychoraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej” DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG DOFINANSOWANIE:                                        2.112.901,38 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:                  5.955.718,18 zł W ramach inwestycji […]

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego w Radomiu nad torami PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

ZADANIE INWESTYCYJNE PN. „PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. ŻEROMSKIEGO W RADOMIU NAD TORAMI PKPWRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:                                65.000.000,00 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:                          140.000.000,00 ZŁ Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wiaduktu nad torami PKP, w ciągu linii kolejowych nr: […]

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej w Radomiu od ronda NSZ do granic miasta)

ZADANIE INWESTYCYJNE PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ UL. WARSZAWSKIEJW RADOMIU OD RONDA NSZ DO GRANIC MIASTA” DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:               76.000.000,00 ZŁ CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA:           80.000.000,00 ZŁ Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja części trasy przelotowej nr 735 w kierunku […]

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadania inwestycyjne Gminy Miasta Radomia realizowane przy dofinansowaniu ze środków RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH w łącznej kwocie 52.988.185 zł: 1. Trasa N-S – odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową – etap II  dofinansowanie:                                       10.388.185 zł 2. Trasa N-S – od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków – etap III dofinansowanie:                                          […]

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content