|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale […]

Trwają prace nad opracowaniem WPGO

Od Ciebie zależy jak będzie wyglądał projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″. Wypełnij ankietę i zdecyduj. Termin mija 31 lipca.

Gospodarka odpadami innymi niż odpady komunalne

Do podstawowych zasad gospodarki odpadami należy: Głównym aktem prawnym regulującym problem odpadów jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowe znaczenie […]

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content