|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Otwarty nabór na partnera do projektu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027Gmina Miasta Radomia ogłasza otwarty nabór na partnera w celu podjęcia działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach naboru nr FEMA.07.02-IP.01-008/23 Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet VII Fundusze Europejskie […]

Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego

PROGRAM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) OŚ PRIORYTETOWA RPO WM 2014-2020 -VI  Jakość życia DZIAŁANIE –  6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia- Typ projektów inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI PODDZIAŁANIE […]

Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru funkcjonalnego

PROGRAM: Program Pomoc Techniczna JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 591 120,00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 329 520,00 zł OKRES REALIZACJI: 2013-2015 OPIS PROJEKTU Cel główny projektu: System Zintegrowanego Zarządzania przestrzennego w Radomskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF) poprzez realizację badań diagnostycznych oraz opracowanie i przygotowanie wdrożenia Strategii rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Grupę docelową projektu stanowią powiat […]

Zabytki Radomia – szlak turystyczny

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji DZIAŁANIE: 6.2 Turystyka  WARTOŚĆ PROJEKTU: 639 172,00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 455 318,28 zł OKRES REALIZACJI: 2013-2014 Opis Projektu Przedmiotem projektu jest utworzenie szlaku turystycznego o nazwie „Zabytki Radomia – szlak turystyczny” (dalej zwany „Projektem”), w celu popularyzacji miejsc historycznych znajdujących się na terenie miasta […]

Wykonanie robót termomodernizacyjnych i montaż kolektorów słonecznych na budynkach Policji w Radomiu i Siedlcach

„Pomóżmy środowisku – termomodernizacja obiektów Policji w Radomiu i Siedlcach” Inwestycja poprawiająca parametry cieplne dwóch budynków administracyjnych Policji w Radomiu przy ul. 11 listopada 37/59 oraz dwóch budynków administracyjnych Policji w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66. W wyniku ocieplenia ścian, wymiany okien, regulacji instalacji centralnego ogrzewania i montażu kolektorów słonecznych zasilających instalację ciepłej wody użytkowej […]

Konserwacja neogotyckiego kościoła katedralnego w Radomiu – rewaloryzacja budynku świątyni oraz ograniczenie kosztów eksploatacji i emisji zanieczyszczeń poprzez wybudowanie nowoczesnego – proekologicznego systemu ogrzewania

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu DZIAŁANIE: 5.2 Rewitalizacja miast JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Parafia katedralna p.w Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu WARTOŚĆ PROJEKTU: 10 000 000,00 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 6 660 000,00 zł OKRES REALIZACJI: 2008-2013 Opis Projektu Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja zabytkowej, neogotyckiej świątyni – Katedry Radomskiej, której stan techniczny, po […]

Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu DZIAŁANIE:5.1 Transport miejski  JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji WARTOŚĆ PROJEKTU: 14 582 787,56 zł KWOTA DOFINANSOWANIA:  8 503 777,17 zł (EFRR) 1 500 666,56 zł (budżet państwa) OKRES REALIZACJI: 2013 – 2014 OPIS PROJEKTU:  W ramach projektu zaplanowano zakup ośmiu autobusów komunikacji miejskiej. Będą […]

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu poprzez remont i przebudowę zabytkowego budynku Kamienicy Starościńskiej na ul. Grodzkiej 8 wraz z otoczeniem

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu DZIAŁANIE:5.2 Rewitalizacja miast   JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT : Rewitalizacja s. z o.o w Radomiu PARTNERZY: Gmina Miasta Radomia, Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Hufiec Radom WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 525 808,94 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 769 500,10 zł OKRES REALIZACJI: 2008 – 2012 OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest […]

Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Radomiu wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyki DZIAŁANIE:4.3 Ochrona powietrza, energetyka JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT : Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu PARTNERZY: Gmina Miasta Radomia, Spółka Rewitalizacja WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 303 154,13 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 697 867,99 zł OKRES REALIZACJI: 2009 – 2012 OPIS PROJEKTU: Miejscem realizacji […]

Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele katedralnym p.w ONMP w Radomiu

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu DZIAŁANIE:5.2 Rewitalizacja miast JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (LIDER): Parafia Katedralna PARTNERZY: Gmina Miasta Radomia i Diecezja Radomska   WARTOŚĆ PROJEKTU: 639 122,24 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 497 492,75 zł OKRES REALIZACJI: 2008 – 2010 OPIS PROJEKTU: W ramach projektu planowany jest zakup i montaż instalacji systemów wykrywania pożaru, sygnalizacji włamania […]

Budowa pawilonu ginekologiczno – położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym Dr Tytusa Chałubińskiego wraz z wyposażeniem

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego DZIAŁANIE: 7.1  Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Radomski Szpital Specjalistyczny  WARTOŚĆ PROJEKTU: 35 068 944,32 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 26 905 109,37 zł OKRES REALIZACJI: 2008 – 2010 OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury R.Sz.S. poprzez budowę Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego spełniającego […]

Budowa obwodnicy południowej w Radomiu

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego PRIORYTET: III Regionalny system transportowy DZIAŁANIE:3.1 Infrastruktura drogowa JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu WARTOŚĆ PROJEKTU: 203 030 079,56 zł KWOTA DOFINANSOWANIA: 71 225 000 zł OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy południowej w Radomiu, w tym:– budowa drogi o długości 11177 m,– przebudowa drogi o długości 2335 m,– budowa chodników […]

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content