|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Komunikat dot. zmiany treści załącznika nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera

Gmina Miasta Radomia informuje o zmianie treści załącznika nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera w celu podjęcia działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu w ramach naboru nr FEMA.07.02-IP.01- 008/23 Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na MazowszuDziałanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Wodociągi Miejskie

Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom Centrala tel. 48 383 15 00 Sekretariat tel. 48 383 15 02 Fax 48 383 16 01 e-mail: woda@woda.radom.pl Wodociągi Miejskie w Radomiu Nr KRS 0000033438 Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego […]

Miejski Zarząd Lokalami

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom e-mail sekretariat@mzl.radom.pl www.mzl.radom.pl Dyrektormgr inż. Sławomir Stanik tel. +48 (48) 383 57 50 /fax 383 57 49 e-mail: sekretariat@mzlradom.pl Zastępca Dyrektora mgr inż. Radosław Maleta Kierownik Wydziału Finansowo- Księgowego – Główny Księgowy: Beata Janas Kierownik Wydziału Gospodarki Zasobami: Monika Firlej Kierownik Wydziału Technicznego: Władysław Wieczorek Kierownik Wydziału […]

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu ul. Żeromskiego 53 (IV piętro)26 – 600 Radom Dyrektor Jednostki: mgr inż. arch. Magda Wielogórska,Zastępca Dyrektora: mgr inż. Rafał Adamczyk,Sekretariat – pokój nr 408, tel./fax (48) 362 02 08 www.mpu.radom.pl Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) istnieje od 1 lipca 1996 r. Powołana została Uchwałą nr 304/96 Rady Miejskiej w Radomiu z […]

Cmentarz Komunalny

Cmentarz Komunalny Zakład Budżetowy ul. Ofiar Firleja 45, 26-617 Radom tel./fax Sekretariat: (0-48) 345 12 60 tel. Kancelaria: (0-48) 383 60 81 sekretariat@cmk.radom.pl www.cmk.radom.pl Dyrektor Cmentarza: Sebastian Stępień Załatwianie spraw formalno – organizacynych, związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w kancelarii cmentarza, czynnej:od poniedziałku do soboty w godz. od 7.30 do 15.30– przerwa w godz. […]

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w RadomiuAdres: ul. Traugutta 30/30A, 26-610 Radom NIP: 948-24-86-246REGON: P-141100028KONTO BANKOWE PEKAO SA II O/Radom 63124032591111000030026069 www.mzdik.pl Misją Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest dbanie o najwyższą jakość radomskich dróg i ulic wraz z ich infrastrukturą oraz komunikacji miejskiej, będących w zarządzie MZDiK w Radomiu dla dobra mieszkańców […]

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu26-612 Radom, ul. Sucha 15e-mail: sekretariat@zuk.radom.pltel:  48 389 26 30fax: 48 389 26 31 www.zuk.radom.pl Dyrektor: Łukasz Kasprzycki Zakład Usług Komunalnych (wcześniej Zakład Obsługi Transportu Zbiorowego) w Radomiu utworzony został jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu miejskiego, na podstawie Uchwały Zarządu Miasta Radomia z dnia 19 stycznia 1993r. Stałe zadania to:

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content