|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 – ulicy Żółkiewskiego w Radomiu

Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 – ulicy Żółkiewskiego w Radomiu

PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

PRIORYTET: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

DZIAŁANIE: 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 53 872 384,17 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 42 976 657,67zł

BENEFICJENT: Gmina Miasta Radomia

OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest budowa węzła drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej numer 9 – ulicy Żółkiewskiego. Prace obejmują: przebudowę ulicy o nawierzchni bitumicznej na odcinku około 675 m, budowę węzła drogowego, budowę dwóch wiaduktów drogowych w obrębie tego węzła drogowego, budowę i przebudowę skrzyżowań. Zakres obejmuje również budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo jezdnych. Ponadto w niniejszym zakresie prac ujęta jest także przebudowa wszystkich kolidujących urządzeń sieci uzbrojenia oraz budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Głownym celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego miasta Radomia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu celów szczegółowych, do których należy między innymi: poprawa płynności ruchu kołowego, wzrost przepustowości ulicy Żółkiewskiego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, poprawa komfortu podróżowania, eliminacja utrudnień w ruchu, stworzenie warunków do planowanej przebudowy linii kolejowej nr 8 relacji Kraków- Warszawa. Realziacja celu głównego oraz celów szczegółowych projektu będzie miała korzystny wpływ na ekonomikę, komfort, płynność oraz bezpieczeństwo jazdy. Realizacja tych celów wydatnie wpłynie także hna komfort życia mieszkańców Radomia i prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalnych przedsiębiorców. Dzięki zwiększonej przepustowości tej drogi korzyści będą dotyczyły równiez osób jedynie przejeżdżających przez Radom.


Informacje źródłowe na temat Programu Infrastruktura i Środowisko znajdują się na stronie www.pois.gov.pl.

NA CZASIE

XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia

24 września 2023

Radomska Orkiestra Kameralna rozpoczęła nowy sezon artystyczny

23 września 2023

Na Michałowie powstanie 90 mieszkań na wynajem

21 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content