|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.
Gmina Miasta Radomia organizuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pozbywając się odpadów komunalnych zobowiązani są do posiadania umowy z podmiotem świadczącym usługi odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i rachunków potwierdzających uiszczanie opłat za takie usługi.

Wszyscy właściciele nieruchomości, zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych
Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Komunikaty i wyjaśnienia
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Sposób gromadzenia odpadów komunalnych
Plany, projekty
Edukacja i wydarzenia
Kontakt w sprawach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Prawo
Segregacja śmieci na facebook
Podział miasta na sektory
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Poziomy recyklingu

Kategoria: Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content