|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu

Przedmiotem projektu była budowa nowego budynku Zespołu Szkół Muzycznych wraz z salą koncertową o funkcji ogólnomiejskiej oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Inwestycja realizowana była w okresie grudzień 2008 r. – sierpień 2010 r.

Nowy budynek Zespołu Szkół Muzycznych ulokowany został na skraju jednego z parków miejskich, Parku Leśniczówka. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 6.259,79 m². Trzykondygnacyjny obiekt zaprojektowany został z myślą o zapewnieniu uczniom najlepszych możliwych warunków nauki.

Budynek szkoły posiada:

– sale dydaktyczne, skierowane oknami na dziedziniec i Park Leśniczówka, odpowiednio doświetlone i oddalone od hałasu ulicznego;

– sale ćwiczeń indywidualnych, ulokowane od strony Parku Leśniczówka ze względu na lepsze warunki izolacji akustycznej;

– salę koncertową na około 500 osób, z oddzielnym wejściem dla publiczności, oddzielnym wejściem dla muzyków i transportu instrumentów oraz wyjściami ewakuacyjnymi, zaprojektowaną w sposób umożliwiający przeprowadzanie konkursów muzycznych i koncertów;

– salę zespołu kameralnego z dodatkowym dostępem na zewnątrz budynku;

– część sportową z dodatkowym dostępem poprzez oddzielne wejście, umożliwiające funkcjonowanie tego zespołu niezależnie od szkoły;

– a także: pracownie informatyczne, sale kształcenia słuchu, sale do rytmiki wraz z zapleczem sanitarnym, bibliotekę, świetlicę, studio nagrań, chór, reżyserkę, zespół żywieniowy (kuchnię ze stołówką), część administracyjną, gabinet medyczny, magazyn sprzętu i szatnie.

Zagospodarowanie terenu szkoły obejmowało m.in. wjazd na działkę, parkingi dla samochodów na około 50 miejsc postojowych, w tym miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki, place rekreacyjne i ogrodzenie terenu.

Cały budynek jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, posiada obniżone progi i krawężniki. Wszystkie poziomy szkoły włącznie z poziome piwnicznym zapewniają dostęp do dwóch głównych wind umieszczonych w holu szkoły. Budynek wyposażono na każdej kondygnacji i w każdym zespole funkcjonalnym w toalety dla osób niepełnosprawnych.

Zajęcia lekcyjne w nowym budynku Zespołu Szkół Muzycznych przy ulicy 25 Czerwca rozpoczęły się w dniu 1 września 2010 r. uroczystą inauguracją roku szkolnego 2010/2011.

Zespół Szkół Muzycznych obejmuje dział nauczania ogólnokształcącego, tj. szkołę podstawową, gimnazjum i liceum oraz szkołę muzyczną I i II stopnia. Dodatkowo przewidziano miejsce dla działu nauczania młodzieżowego na poziomie szkoły muzycznej I i II stopnia, tj. nauczanie popołudniowe dla uczniów innych szkół.

Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji artystycznej i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w zakresie szkolnictwa artystycznego w regionie. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości kształcenia oraz poszerzenia oferty edukacyjnej. Celami szczegółowymi projektu są zwiększenie liczby uczniów uczęszczających do szkoły muzycznej, zwiększenie liczby absolwentów tej szkoły oraz wzrost liczby wydarzeń kulturalnych.

Budowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych dofinansowana została przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe, działanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego).

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 43 752 400,82 PLN. Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kosztów kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji inwestycji wyniosła 22 801 645,76 PLN
 

Zobacz również:

www.muzycznaradom.pl/budowa/index.html  (strona internetowa Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu poświęcona budowie szkoły)

www.poiis.mkidn.gov.pl (strona internetowa XI priorytetu: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)

www.pois.gov.pl
 

NA CZASIE

Pomnik poległych pracowników Fabryki Broni zostanie odnowiony

01 marca 2024

Rozpoczynają się Kaziki 2024

29 lutego 2024

W hali RCS powstanie Muzeum Sportu

28 lutego 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content