|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PRIORYTET: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

DZIAŁANIE:6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych

PODDZIAŁANIE: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Biuro Obsługi Inwestora (Urząd Miejski) 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 630 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 535 500,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2013-2015

OPIS PROJEKTU:

Cel nadrzędny projektu to poprawa atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako miejsca lokowania inwestycji w zakresie przygotowania terenów pod inwestycję.
W ramach projektu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje dla 2 obszarów przemysłowych w mieście. Przedmiotowe opracowanie dotyczyć będzie tylko terenów przemysłowych zgłoszonych we wniosku, składających się z 2 części o łącznej powierzchni 35,8946 ha. Opracowana dokumentacja posłuży w najbliższym czasie, tj. max. 5 lat od jej opracowania do uzbrojenia terenu przy ul. Marii Gajl (część I o pow. 10,0627 ha) oraz w rejonie ul. Kieleckiej (część II o pow. 25,8319 ha). W celu właściwego zagospodarowania przedmiotowych terenów przemysłowych Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu przeprowadziła ich analizę, z której wynika, iż w celu  umożliwienia inwestowania a następnie funkcjonowania różnego rodzaju obiektów budowlanych w omawianym terenie  nieodzowna jest realizacja podstawowych elementów układu drogowego oraz infrastruktury technicznej.
W obrębie Nowa Wola Gołębiowska (część I) proponuje się budowę przedłużenia ul. Marii Gajl, celem obsługi przedmiotowego terenu jako całości i jednocześnie stanowiącego element przyszłej obsługi pozostałych terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi. Proponuje się wydzielenie z działki 9/178 pasa drogowego i ewentualnie chodnika.
W obrębie Wośniki (część II) nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi terenu z ulic Kieleckiej (droga krajowa) i Wośnickiej, a z projektowanych na terenie ulic lub dróg wewnętrznych podłączonych do nich. Ponadto planuje się pozostałą infrastrukturę, tj.
– zaopatrzenie w wodę z  wodociągu 
– odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
– odprowadzenie ścieków sanitarnych
– zaopatrzenie w energię elektryczną
Rozwój terenów przemysłowych (w tym przypadku ponad 35 ha) i wzrost ich atrakcyjności wpłynie korzystnie na przyciągnięcie do miasta nowych inwestycji, a tym samym stworzenie nowych ofert pracy.  
 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl

NA CZASIE

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Tłumy radomian na Nocy Muzeów

19 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content