|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo budowlanej na uzbrojenie terenów przemysłowych Gminy Miasta Radomia

PROGRAM: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PRIORYTET: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

DZIAŁANIE:6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych

PODDZIAŁANIE: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Biuro Obsługi Inwestora (Urząd Miejski) 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 630 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 535 500,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2013-2015

OPIS PROJEKTU:

Cel nadrzędny projektu to poprawa atrakcyjności Gminy Miasta Radomia jako miejsca lokowania inwestycji w zakresie przygotowania terenów pod inwestycję.
W ramach projektu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu pod inwestycje dla 2 obszarów przemysłowych w mieście. Przedmiotowe opracowanie dotyczyć będzie tylko terenów przemysłowych zgłoszonych we wniosku, składających się z 2 części o łącznej powierzchni 35,8946 ha. Opracowana dokumentacja posłuży w najbliższym czasie, tj. max. 5 lat od jej opracowania do uzbrojenia terenu przy ul. Marii Gajl (część I o pow. 10,0627 ha) oraz w rejonie ul. Kieleckiej (część II o pow. 25,8319 ha). W celu właściwego zagospodarowania przedmiotowych terenów przemysłowych Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu przeprowadziła ich analizę, z której wynika, iż w celu  umożliwienia inwestowania a następnie funkcjonowania różnego rodzaju obiektów budowlanych w omawianym terenie  nieodzowna jest realizacja podstawowych elementów układu drogowego oraz infrastruktury technicznej.
W obrębie Nowa Wola Gołębiowska (część I) proponuje się budowę przedłużenia ul. Marii Gajl, celem obsługi przedmiotowego terenu jako całości i jednocześnie stanowiącego element przyszłej obsługi pozostałych terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi. Proponuje się wydzielenie z działki 9/178 pasa drogowego i ewentualnie chodnika.
W obrębie Wośniki (część II) nie dopuszcza się bezpośredniej obsługi terenu z ulic Kieleckiej (droga krajowa) i Wośnickiej, a z projektowanych na terenie ulic lub dróg wewnętrznych podłączonych do nich. Ponadto planuje się pozostałą infrastrukturę, tj.
– zaopatrzenie w wodę z  wodociągu 
– odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
– odprowadzenie ścieków sanitarnych
– zaopatrzenie w energię elektryczną
Rozwój terenów przemysłowych (w tym przypadku ponad 35 ha) i wzrost ich atrakcyjności wpłynie korzystnie na przyciągnięcie do miasta nowych inwestycji, a tym samym stworzenie nowych ofert pracy.  
 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronie: www.poig.gov.pl

NA CZASIE

Radom będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski U20

21 lutego 2024

Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

20 lutego 2024

Jaki przebieg linii kolejowej?

20 lutego 2024

Serwisy specjalne

logo_visitRadom_190x88
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content