|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli

Najlepsze programy praktyk pedagogicznych kluczem do profesjonalnego kształcenia nauczycieli

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: III Wysoka jakość systemu oświaty

DZIAŁANIE: 3.3 Poprawa jakości kształcenia

PODDZIAŁANIE: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 

PARTNER: Gmina Miasta Radomia

WARTOŚĆ PROJEKTU: 776 014,40 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 776 014,40 zł

OKRES REALIZACJI: 2012-2015

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia przyszłych nauczycieli (350 osób) poprzez optymalizację procesu realizacji praktyk pedagogicznych.

Celem szczegółowym projektu jest przystosowanie systemu praktyk WSH do potrzeb rynku pracy poprzez opracowanie najlepszego programu praktyk pedagogicznych z materiałami pedagogiczno- metodycznymi dla studentów i opiekunów, nabycie przez studentów kluczowych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy nauczyciela oraz podniesienie jakości kształcenia i realizacji praktyk pedagogicznych poprzez wdrożenie najlepszego programu praktyk pedagogicznych i pomocy dydaktycznych w 20 placówkach oświatowych i podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Gmina Miasta Radomia jako partner projektu jest odpowiedzialny za współzarządzanie strategiczne projektem, wskazanie placówek oświatowych – miejsc odbywania praktyk pedagogicznych, zapewnienie realizacji praktyk w wybranych placówkach, współpraca przy promocji projektu.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

1. Opracowanie najlepszego programu praktyk pedagogicznych z uwzględnieniem standardów kształcenia nauczycieli w Polsce/UE oraz zasad równości płci.

2. Przygotowanie do wdrożenia najlepszego programu praktyk pedagogicznych poprzez transfer wiedzy i technologii do placówek oświatowych i kadry nauczycielskiej.

3. Wdrożenie najlepszego programu praktyk pedagogicznych i realizacja praktyk.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Przed nami obchody 48. rocznicy Czerwca 76

24 maja 2024

Zbliża się Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych i Precyzji

23 maja 2024

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego już po ocenie

21 maja 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content