|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca – wsparcie szkoleniowo- doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą

Przedsiębiorczość, kwalifikacje, praca – wsparcie szkoleniowo- doradcze i finansowe dla Radomian chcących uruchomić działalność gospodarczą

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

DZIAŁANIE:6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Biuro Obsługi Inwestora (Urząd Miejski) 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 481 730,40 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 3 481 730,40 zł

OKRES REALIZACJI: 2011-2012

OPIS PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do 65 osób zameldowanych  w Radomiu, które chcą uruchomić działalność gospodarczą w tym dla bezrobotnych, osób po 45 r ż., osób  bezrobotnych od co najmniej 3 mies, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących, które, jeśli uzyskają decyzję o dofinansowaniu, zrezygnują z zatrudnienia zwalniając miejsca pracy.
Uczestnikom projektu zostanie udzielone kompleksowe wsparcie – szkoleniowo-doradczego (podstawowe i specjalistyczne, w tym indywidualne oraz finansowe – jednorazowa dotacja oraz wsparcie pomostowe.
Szkolenia podstawowe będą przygotowywały do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dla każdego uczestnika zaplanowano po 4h doradztwa indywidualnego – pomoc przy opracowaniu biznesplanu, wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W projekcie zaplanowano działania towarzyszące – osoby posiadające dzieci do 7 r.ż , które nie będą w stanie zapewnić im opieki, będą mogły otrzymać refundację kosztów wynajęcia opiekunki lub skorzystania z punktów opieki na czas udziału w szkoleniach i doradztwie.
Kolejnym działaniem będzie złożenie wniosku o dotację, biznesplanu na co najmniej 2 lata, harmonogramu rzeczowo-finansowego, dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, posiadanie przedwstępnej umowy najmu lokalu, oświadczenia o zarejestrowaniu działalności w ciągu 10 dni od decyzji o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej w ciągu 3 lat. Dokumenty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej dokumentów, której  dokona  Komisja Oceny Wniosków. Dofinansowanie otrzyma 50 wniosków z najwyższą punktacją – maks. 100 pkt, min 60. Uczestnicy będą mogli wydatkować dotację na zakup środków trwałych,  remont i adaptację lokalu w którym jest prowadzona działalność jeśli należy on do Gminy, zakup materiałów obrotowych. Osoby których biznesplany zostaną wybrane, aby otrzymać dofinansowanie muszą zarejestrować w Radomiu działalność gospodarczą zostaną z nimi podpisane umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój  przedsiębiorczości  na podstawie których otrzymają środki w dwóch transzach – 80%  (zaliczka) i 20%. Uczestnicy otrzymają również podstawowe wsparcie pomostowe do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności (nie więcej niż minimalne wynagrodzenie). W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe wydłużenie wsparcia pomostowego do 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe będzie mogło być przeznaczone m.in. na ubezpieczenie społeczne, rachunki telefoniczne i internet, opłaty za media, czynsz, ubezpieczenie zakupionego sprzętu i przedsiębiorcy, zleconych usług księgowych, prawnych, marketingowych.
Uczestnicy projektu będą brać udział udział w szkoleniach specjalistycznych „Elastyczne formy zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem równości szans kobiet na rynku pracy”, „Prawo zamówień publicznych w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej”, „Rozwój przedsiębiorczości – fundusze strukturalne UE” . Uczestnicy w ramach szkoleń będą mieć zapewnione materiały dydaktyczne oraz catering. 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Bene Merenti Civitas Radomiensis dla Ewy Gęgi-Osowskiej

18 czerwca 2024

Bieg z historią w tle

16 czerwca 2024

Zbliża się 48. rocznica Czerwca 76

14 czerwca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content