|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Wiedza to podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009-2011

Wiedza to podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009-2011

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 580 560,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 193 476,00 zł

OKRES REALIZACJI: 2009-2012

OPIS PROJEKTU

Projekt skierowany do 1300  uczniów 12 radomskich podstawówek (w tym kształcącej dzieci niepełnosprawne intelektualnie) mających problemy w nauce, a zwłaszcza pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dzieci nie radzące sobie z nauką, emocjami otrzymają pomoc podczas zajęć wyrównawczych oraz psychologiczno – pedagogicznych. Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych mających utrudniony dostęp do edukacji poprzez zorganizowanie dla nich zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych a także zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Radomski Czerwiec Wolności z certyfikatem Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego

29 września 2023

Taniec pod gwiazdami przedłużony

29 września 2023

Trwa budowa trzeciego odcinka trasy N-S

27 września 2023

Serwisy specjalne

Visit Radom
copradom
invest
konsultacje
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content