|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012

Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 155 011,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 120 360,67 zł

OKRES REALIZACJI: 2011-2013

OPIS PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 226 dziewcząt i 460 chłopców uczących się w radomskich szkołach prowadzących kształcenie ogólne, którzy mają problemy z prawidłową artykulacją głosek, pisaniem, czytaniem, funkcjami percepcyjno-motorycznymi, emocjonalne, zaburzenia zachowania, sprawiających trudności wychowawcze, uzależnionych lub zagrożonych, mających trudności w relacjach społecznych a także uczniów nie umiejących wybrać ścieżki kształcenia czy drogi zawodowej. Są to również uczniowie cierpiący na fobie szkolne i społeczne, mający problemy rodzinne. Uczestnikami projektu będzie 120 ch i 56 dz 6-letnich, uczących się w zerówkach w szkołach, u których w badaniu sondażowym zostanie stwierdzone zaburzenie wpływające na proces kształcenia. W PPP nr 1 odbędą się następujące zajęcia: logopedyczna terapia grupowa dzieci z dyslalią, indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia psychologiczna, indywidualna terapia pedagogiczna, grupowa terapia wspomagająca skupienie uwagi i zapamiętywanie, terapia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. W zajęciach w PPP nr 2 weźmie udział 186ch i 92dz z podstawówek w tym z  przeciwdziałania agresji,  wyrównawcze z matematyki, doskonalące pisanie i czytanie uczniów klas IV-VI, dla cierpiących na dysleksję, jąkających się,  z umiejętności społecznych, terapii indywidualnej dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, z trudnościami adaptacyjnymi, zajęcia wspierające uczniów zdolnych. W PPP nr 3 zaplanowano następujące zajęcia: kształtowania emocji i profilaktyki uzależnień, dla uczniów mających trudności w nauce, doradztwo edukacyjno-zawodowe, terapia EEG Biofeedback, mediacji, trening relaksacyjny. W sumie opieką zostanie objętych 154ch i 78dz z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. W projekcie weźmie udział 17 niepełnoprawnych ch. i 4 dz., którym wydano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Wkrótce rozpocznie się przebudowa ulicy Wolanowskiej. Umowa podpisana

23 kwietnia 2024

Pomieszczenia w Kamienicy Deskurów do wynajęcia

23 kwietnia 2024

Radosław Witkowski zwycięzcą II tury wyborów samorządowych.

22 kwietnia 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content