|

|

Biuletyn Informacji Publicznej

|

Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012

Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznych w Radomiu w latach 2010-2012

PROGRAM: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

PRIORYTET: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

DZIAŁANIE: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

PODDZIAŁANIE: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (Urząd Miejski)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 155 011,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 120 360,67 zł

OKRES REALIZACJI: 2011-2013

OPIS PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 226 dziewcząt i 460 chłopców uczących się w radomskich szkołach prowadzących kształcenie ogólne, którzy mają problemy z prawidłową artykulacją głosek, pisaniem, czytaniem, funkcjami percepcyjno-motorycznymi, emocjonalne, zaburzenia zachowania, sprawiających trudności wychowawcze, uzależnionych lub zagrożonych, mających trudności w relacjach społecznych a także uczniów nie umiejących wybrać ścieżki kształcenia czy drogi zawodowej. Są to również uczniowie cierpiący na fobie szkolne i społeczne, mający problemy rodzinne. Uczestnikami projektu będzie 120 ch i 56 dz 6-letnich, uczących się w zerówkach w szkołach, u których w badaniu sondażowym zostanie stwierdzone zaburzenie wpływające na proces kształcenia. W PPP nr 1 odbędą się następujące zajęcia: logopedyczna terapia grupowa dzieci z dyslalią, indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia psychologiczna, indywidualna terapia pedagogiczna, grupowa terapia wspomagająca skupienie uwagi i zapamiętywanie, terapia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. W zajęciach w PPP nr 2 weźmie udział 186ch i 92dz z podstawówek w tym z  przeciwdziałania agresji,  wyrównawcze z matematyki, doskonalące pisanie i czytanie uczniów klas IV-VI, dla cierpiących na dysleksję, jąkających się,  z umiejętności społecznych, terapii indywidualnej dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, z trudnościami adaptacyjnymi, zajęcia wspierające uczniów zdolnych. W PPP nr 3 zaplanowano następujące zajęcia: kształtowania emocji i profilaktyki uzależnień, dla uczniów mających trudności w nauce, doradztwo edukacyjno-zawodowe, terapia EEG Biofeedback, mediacji, trening relaksacyjny. W sumie opieką zostanie objętych 154ch i 78dz z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. W projekcie weźmie udział 17 niepełnoprawnych ch. i 4 dz., którym wydano orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

NA CZASIE

Budżet Obywatelski 2025. W poniedziałek wyniki głosowania

19 lipca 2024

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

19 lipca 2024

Będzie bezpiecznej. Nowe oświetlenie na ulicy Zakopiańskiej gotowe

17 lipca 2024

Serwisy specjalne

Logo VisitRadom.pl
copradom
invest
konsultacje
czyste_powietrze_logo_v12-02-1
oswiatawradomiu
zwierzeta
ibom

Ta strona korzysta z ciasteczek, dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej o ciasteczkach w naszej polityce prywatności.

Skip to content